2004, VOL. 34, NR 2 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Wpływ palenia papierosów
przez ciężarną a rozwój płodu i noworodka

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Małgorzata Baumert

Maternal smoking
and fetal and neonatal development

Full version in Acrobat Reader format

Małgorzata Baumert

Heterogenność i leczenie
genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu

Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Elżbieta Kotrys-Puchalska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Heterogeneity and treatment
of congenital hyperinsulinism

Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Elżbieta Kotrys-Puchalska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zaburzenia unerwienia moczowodu
jako podstawa etiopatogenezy
wrodzonego wodonercza u dzieci

Marek Krakós, Ewa Andrzejewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Abnormalities of ureteral innervation
as the base of etiopathogenesis
of congenital hydronephrosis in children

Marek Krakós, Ewa Andrzejewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Wydolność wysiłkowa
dzieci chorych na astmę

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski,
Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół

Working capacity
in children with asthma

Full version in Acrobat Reader format

Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski,
Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół

Metoda densytometryczna in vivo
w oparciu o radiogramy kości ręki
w diagnostyce różnicowania niedoboru wzrostu
i zaburzeń metabolicznych w chorobach
wieku rozwojowego

Grażyna Łysoń–Wojciechowska, Tomasz E. Romer,
Waldemar Skawiński, Napoleon Wolański
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Densitometric in vivo method
based on bone hand X-rays in differential
diagnostics of short stature
and metabolic disorders:
diseases of developmental age

Grażyna Łysoń–Wojciechowska, Tomasz E. Romer,
Waldemar Skawiński, Napoleon Wolański
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Odległa ocena narządu wzroku
u dzieci po krioterapii w przebiegu
retinopatii wcześniaków

Anna Niwald, Paweł Krajewski, Mirosława Grałek,
Beata Orawiec, Joanna Tume,
Paweł Kawczyński, Andrzej Piotrowski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Long-term efficacy of cryotherapy
in the treatment of retinopathy
of prematurity

Anna Niwald, Paweł Krajewski, Mirosława Grałek,
Beata Orawiec, Joanna Tume,
Paweł Kawczyński, Andrzej Piotrowski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wpływ nasilenia zmian pozapalnych
w nefropatii refluksowej
na parametry 24-godzinnego pomiaru
ciśnienia tętniczego (ABPM)

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska,
Joanna Śladowska, Maria Roszkowska-Blaim
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

The effect of renal scarring
in reflux nephropathy
on 24-hour ambulatory
blood pressure parameters

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska,
Joanna Śladowska, Maria Roszkowska-Blaim
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Termografia jako wstępna metoda
diagnostyki dostępu naczyniowego
u chorych hemodializowanych

Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda,
Lidia Krawentek, Dorota Drożdż,
Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Thermography as an introductory method
for evaluation of vascular access
in hemodialysed subjects

Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda,
Lidia Krawentek, Dorota Drożdż,
Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Stężenia kadmu w surowicy u matek dzieci
z rozszczepami wargi i/lub podniebienia

Kamil Hozyasz, Anna Ruszczyńska,
Ewa Bulska, Zbigniew Surowiec
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Serum cadmium concentrations in mothers
of children with cleft lip and/or cleft palate

Kamil Hozyasz, Anna Ruszczyńska,
Ewa Bulska, Zbigniew Surowiec
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wybrane wskaźniki stanu zdrowia
oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców
z łódzkich szkół podstawowych narażonych
na działanie dymu tytoniowego
w środowisku domowym
Część 2. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia
chłopców narażonych na palenie bierne

Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Selected parameters of health condition
and the concentration of cotinine in urine
in children from primary schools in Lodz
exposed to tobacco smoke in their home
environment Part 2. Selected parameters
of health condition in children exposed
to “passive smoking”

Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE KAZUISTYCZNE 

CASE REPORTS

Późne wykrycie wady zewnętrznych
narządów płciowych u dwuletniej dziewczynki

Grażyna Bała, Agnieszka Rytarowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Late diagnosis of congenital anomaly of external
reproductive organs in a two- year- old girl

Grażyna Bała, Agnieszka Rytarowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Ciężki przebieg neurofibromatozy typu 1
– opis przypadku

Joanna Nurzyńska-Flak, Anna Gaworczyk,
Jerzy R. Kowalczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Severe neuromatosis 1
– case report

Joanna Nurzyńska-Flak, Anna Gaworczyk,
Jerzy R. Kowalczyk

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Białaczka wrodzona u noworodków

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Joanna Wilk-Tyl,
Ewa Musialik-Świetlińska, Halina Woś
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Congenital leukaemia in newborns

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Joanna Wilk-Tyl,
Ewa Musialik-Świetlińska, Halina Woś
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

       FORUM

Wspomnienie

Memorial

Komunikaty

Announcements

Ocena książki

Book review

Zalecenia Konsultanta Krajowego
 

Recommendations
of National Consultant in Pediatrics