Szanowni Państwo

    "Przegląd Pediatryczny" jest pismem o charakterze naukowo-szkoleniowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne od 1970 roku. Reprezentuje wysoki poziom naukowy czego wyrazem jest jego obecność w międzynarodowej bazie danych czasopism naukowych EMBASE Excerpta Medica Database oraz bardzo wysoka nota (4 punkty!) uzyskana w rankingu czasopism opracowanym przez Komitet Badań Naukowych.

    Kwartalnik nasz ukazuje się w nakładzie wynoszącym ponad 6000 egzemplarzy, a jego odbiorcami są pediatrzy należący do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy otrzymują pismo w ramach opłacanych składek. Stwarzamy w ten sposób oryginalną linię kontaktów medycznych, źródło wiedzy fachowej oraz platformę dla wymiany poglądów oddziałującą w całym środowisku pediatrów. Lekarze zrzeszeni w PTP są ludźmi poszukującymi wiedzę i stanowią elitę tej specjalizacji.

    Zapraszając Państwa do współpracy, sądzimy, że interesujące dla naszych czytelników będzie:

• zamieszczanie informacji o produktach Państwa firmy w postaci reklam,

• publikowanie informacji o organizowanych lub sponsorowanych przez Państwa firmę szkoleniach, sympozjach i konferencjach wraz z dystrybucją (imiennych) zaproszeń,

• dołączanie do przesyłek ulotek reklamowych, ankiet,

• wydawanie okolicznościowych suplementów oraz ich dystrybucja.

• wydawanie reprintów wraz z komentarzami.

Jesteśmy pewni, że będąc idealnym nośnikiem informacji trafiającym bezpośrednio do większości aktywnych lekarzy pediatrów w Polsce „Przegląd Pediatryczny" spełni Państwa oczekiwania.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Sekretarz Redakcji

Dr n. med. Witalij Andrzejewski

 

 

Redakcja (Editorial Office)  Rada Naukowa (Editorial Board)  Spis numerów (Issues)  Prenumerata (Subscription)

Do Autorów (For Authors)  Do Firm  (To Our Sponsors)   Od Zarządu PTP