Informacje od Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pediatrii

 

 1.

Warszawa 13.06.02 r.

Raport z narady Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii (03.06.2002r.)
Z udziałem: Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Członkami Podkomisji Nadzwyczajnej 
ds. Kształcenia Podyplomowego Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
(Raport przygotowano w oparciu o dyskusję oraz pisemne raporty z poszczególnych województw)

Cel spotkania: 
OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
NAD DZIECKIEM W POLSCE

 

 


2.

Warszawa 18.06.02 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii 
i Zespołu Ekspertów w sprawie: 


STOSOWANIA W WIEKU ROZWOJOWYM DIET WEGETARIAŃSKICH

 

 

3.

Warszawa 18.06.02 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii 
i Zespołu Ekspertów w sprawie:

 STOSOWANIA HYDROLIZATÓW BIAŁKOWYCH 
W LECZENIU ALERGII POKARMOWYCH


Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku