Informacje od Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pediatrii

Warszawa 18.06.02 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii 
i Zespołu Ekspertów w sprawie: 

STOSOWANIA W WIEKU ROZWOJOWYM DIET WEGETARIAŃSKICH


Zespół Ekspertów:
Prof.dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Prof.dr hab. n.med. Henryka Siwińska-Gołębiowska
Prof.dr hab. n.med. Krystyna W±sowska-Królikowska
Prof.dr hab. n.med. Jerzy Socha
Prof.dr hab. n.med. Maciej Kaczmarski
Dr Małgorzata Łyszkowska
Dr Anna Stolarczyk
Lek.med. Witold Klemarczyk


Diety wegetariańskie nie odpowiadaj± wymogom racjonalnego żywienia w wieku rozwojowym. 
Jedyn± dopuszczaln± odmian± diety wegetariańskiej jest lacto – ovo – vegetarianizm pod warunkiem pełnego jej zbilansowania. Każdy wariant diety wegetariańskiej wymaga specjalnego monitorowania rozwoju dziecka. 

Stosowana dieta lacto-ovo-wegetariańska może usposabiać do częstszego ujawniania się nadwrażliwo¶ci pokarmowej. 
Diety wegańskie i makrobiotyczne nios± za sob± znaczne ryzyko niedoborów żywieniowych u dziecka i ich odległych skutków zdrowotnych. 


Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
Doc. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska