Informacje od Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pediatrii

Warszawa 18.06.02 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii 
i Zespołu Ekspertów w sprawie:

 STOSOWANIA HYDROLIZATÓW BIAŁKOWYCH W LECZENIU ALERGII POKARMOWYCH


Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku 
– (Standardy Medyczne Nr 1; styczeń 2001) 

Rozszerzenie punktu pierwszego ( . ) „Hydrolizaty białkowe w leczeniu alergii pokarmowych”
Pozostałe punkty pozostają w niezmienionym brzmieniu.


Zespół Ekspertów:
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Prof. dr hab. n. med. Henryka Siwińska-Gołębiowska
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
Dr Małgorzata Łyszkowska
Dr Anna Stolarczyk
Lek. med. Witold Klemarczyk

W przypadku podejrzenia alergii na białka mleka krowiego lub inne składniki pokarmowe (postać wielonarządowa) najbardziej wskazane jest stosowanie hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy tego białka, bez względu na jego rodzaj. Preparaty tego typu może zapisywać lekarz POZ/pediatra w celu wstępnej diagnozy (próba eliminacji – prowokacji) na okres do 3 miesięcy. Jeśli powyższy sposób postępowania dietetycznego przynosi korzyść dziecku należy kontynuować leczenie dietą eliminacyjną przez dalsze 6 – 9 miesięcy a następnie wykonać próbę prowokacyjną ze szkodliwym pokarmem w ośrodku specjalistycznym. 

W przypadku braku poprawy po zastosowaniu diety eliminacyjnej należy zweryfikować wstępne rozpoznanie choroby (skierować dziecko do ośrodka specjalistycznego). Przepisywanie hydrolizatów odbywa się za odpłatnością na obowiązujących zasadach.


Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
Doc. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska