Informujemy, że od 2005 roku wydawcą kwartalnika
 
Przegląd Pediatryczny

jestCornetis Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6,
51-162 Wrocław, tel. 71/325-28-08, fax: 71/325-28-03

Jest to wynikiem podpisania porozumienia między Zarządem Głównym Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego a Wydawnictwem.


http://www.cornetis.pl/czasopisma/szczegoly/id/8.


 


Redakcja (Editorial Office)  Rada Naukowa (Editorial Board)  Spis numerów (Issues)  Prenumerata (Subscription)

Do Autorów (For Authors)  Do Firm  (To Our Sponsors)   Od Zarządu PTP