Prenumerata

Subscription

 

Warunki prenumeraty "Przeglądu Pediatrycznego" na 2004 r.  
Odbiorcy indywidualni - prenumerata roczna 40,00 zł (10,00 zł za 1 egzemplarz). 
Cena pojedynczego egzemplarza poza prenumeratą - 12,00 zł. 
Biblioteki i instytucje - prenumerata wyłącznie roczna 90,00 zł 
(20,00 zł za 1 egzemplarz). 
Cornetis Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław w banku BPH nr: 23 1060 0076 0000 3200 0095 1376
Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego otrzymują czasopismo bezpłatnie 
w ramach opłaconej składki członkowskiej. 
Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje redakcja czasopisma. 

 

Redakcja (Editorial Office)  Rada Naukowa (Editorial Board)  Spis numerów (Issues)  Prenumerata (Subscription)

Do Autorów (For Authors)  Do Firm  (To Our Sponsors)   Od Zarządu PTP