Rada Naukowa
Editorial Board
 
prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski
prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
prof. dr hab. med. Ryszard Korczowski
prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa
prof. dr hab. med. Janusz Maciejewski
prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak
prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski
prof. dr hab. med. Janina Niżnikowska-Marks
dr hab. med. Andrzej Piotrowski
prof. dr hab. med. Maria Popczyńska-Markowa
prof. dr hab. med. Ewa Pronicka
prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski
prof. dr hab. med. Maria Rybakowa
prof. dr hab. med. Maria Sieniawska
prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
dr hab. med. Janusz Wendorff
 

Redakcja (Editorial Office)  Rada Naukowa (Editorial Board)  Spis numerów (Issues)  Prenumerata (Subscription)

Do Autorów (For Authors)  Do Firm  (To Our Sponsors)   Od Zarządu PTP