Od Redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przed nami pierwszy wydany w 2004 roku numer Przeglądu Pediatrycznego, pisma Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. I tym razem przeczytamy go z dużym zainteresowaniem. Dwie prace poglądowe pochodzą ze znanych łódzkich klinik. W pierwszej z nich przedstawiającej współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika omówione są nowo odkryte czynniki odpowiedzialne za występowanie tej choroby. Zwrócono również uwagę na możliwość szybkiego rozpoznania przez stosowanie czułego i swoistego wskaźnika diagnostycznego. Chirurgów może zainteresować wprowadzona technika operacyjna, która umożliwia skrócenie czasu hospitalizacji małego pacjenta. Praca na temat zespołu nadmiernej wiotkości zwraca natomiast uwagę na stosunkowo mało znaną przyczynę bólów mięśni i stawów występujących zwłaszcza u małych dzieci i wskazuje na możliwość postępowania leczniczego.
Wśród 8 prac oryginalnych pochodzących z wielu ośrodków klinicznych w Polsce zasługuje na uwagę praca z kliniki łódzkiej dotycząca wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego; podkreślająca znaczenie wysoce reaktywnych wolnych rodników, które – po przekroczeniu mechanizmów obronnych ustroju – doprowadzają do zmian chorobowych w błonie śluzowej przewodu pokarmowego.
Również praca z kliniki lubelskiej na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania dziewcząt chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów ma istotne znaczenie, ponieważ wskazuje na ważność wsparcia emocjonalnego, które wzmacnia poczucie własnej wartości, często zaburzone u dziewcząt chorujących na tę bolesną przewlekłą chorobę.
Lekarze interesujący się nefrologią znajdą 2 prace, obie wykonane we Wrocławiu. Pierwsza z nich przedstawia wpływ zaburzeń powstawania czynnego metabolitu witaminy D3 w przewlekłej chorobie nerek, które prowadzą do rozwoju dystrofii nerkowej, druga natomiast dotyczy mało opracowanego zagadnienia zaburzeń lipidowych u dzieci w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Autorzy wykazali, że hiperglicerynemia jest stałym objawem w przewlekłej niewydolności nerek u dzieci, a najwyższe jej wartości stwierdza się w umiarkowanej fazie choroby, co wymaga postępowania profilaktycznego przed grożącym wczesnym rozwojem miażdżycy u dzieci.
Na pewno pediatrę zainteresuje spostrzeżenie pochodzące z kliniki poznańskiej, że wpływ na występowanie objawów klinicznych u chorych, u których stwierdza się wypadanie płatków zastawki dwudzielnej mają zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, a na nasilenie objawów tej choroby wpływa niedobór magnezu i stan upośledzenia nawodnienia, możliwe do korekcji.
Autorzy z Bydgoszczy opracowując obserwowane w chorobie trzewnej zmiany śluzówki jamy ustnej zwrócili uwagę na stwierdzane zmiany w zakresie uzębienia: zaburzenia rozwoju szkliwa, częste wady zgryzu i stłoczenie zębów.
Opracowanie epidemiologii ropnych zapaleń kości i stawów (w większości u noworodków i niemowląt) zaskakuje stwierdzeniem utrzymywania się a nawet wzrostem liczby zapaleń kości i stawów pomimo zmniejszenia liczby urodzin. Można to wytłumaczyć zwiększoną liczbą wcześniaków z niską masą urodzeniową ciała, utrzymanych przy życiu, które są najbardziej narażone na zakażenie szpitalnymi bakteriami opornymi na antybiotyki ze względu na często stosowane zabiegi resuscytacyjne oraz na przedłużoną hospitalizację.
Niepokojące jest wykazanie aż u 77% uczniów łódzkich szkół podstawowych obecności „palenia biernego” papierosów, co wykazano badając stężenie kotyniny w moczu chłopców i oceniając wskaźnik stężenia kotyniny do kreatyniny.
Zachęcam również do przeczytania 3 ciekawych doniesień kazuistycznych.

Prof. dr hab. med.
Janina Niżnikowska-Marks