Redakcja:

Editorial Office

Redaktor Naczelny

Editor-in-Chief

prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski

 

Redaktor Honorowy

Honorary Editor

prof. dr hab. med. Barbara Dębiec

 

Sekretarz Redakcji

Associate Editor

dr n. med. Witalij Andrzejewski

 

Kolegium Redakcyjne
Editorial Staff

Agnieszka Abel-Ślawska

Krystyna Loba

mgr Barbara Skalska

 

 

Adres Redakcji:

 

Address:

 

Instytut Pediatrii AM w Łodzi,

91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50,

tel. (42) 656 29 81, 656 70 82,

fax (42) 656 18 74,

e-mail: pp@csk.am.lodz.pl,

www:  http://pp.am.lodz.pl 

 

Redakcja (Editorial Office)  Rada Naukowa (Editorial Board)  Spis numerów (Issues)  Prenumerata (Subscription)

Do Autorów (For Authors)  Do Firm  (To Our Sponsors)   Od Zarządu PTP